Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Akademik Kadro

Akademik Kadro

Doç. Dr. Zelha TUNÇ PEKKAN (Bölüm Başkanı) + CV

Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve  İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölüm Başkanı, Zelha TUNÇ PEKKAN, lisans derecesini ODTÜ’den, yüksek lisans derecesini Indiana University’den ve doktora derecesini ise University of Georgia’dan almıştır. Doktora sonrası çalışmalarını Amerika’nın en prestijli Bilgisayar Okulu olan, Carnegie Mellon Üniversitesi'nde bilgisayarlı kesir öğretimi üzerine yapmıştır. University of Pittsburgh’da çeşitli lisans ve lisansüstü dersler vermiş, Türkiye’de bir yıl tam zamanlı lise matematik öğretmenliği deneyimi kazanmış, halen Okulda Üniversite modeli çerçevesinde ortaokul matematik öğretmenliği yapmaktadır. Üniversite ile okulları birleştiren birçok araştırma projesi yönetmiştir. ‘Okulda Üniversite Modelinin matematik öğretimine etkisi’, '9. ve 11. Sınıf öğrencilerinin matematiksel kavram yanılgılarının araştırılması', 'işyeri olarak okullarda öğretmen adayı eğitimi', 'eleştirel düşünme ile 5. sınıf matematik ders öğretimi' bunlardan birkaçıdır. Bilimsel çalışmalarından dolayı University of Georgia ve Indiana University’den burs ödülüne laik görülmüştür. Birçok ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde makalelere sahiptir. NCTM, PME, ICME, TMED üyesidir. Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı kapsamında Eğitim Bilimleri alanında BAGEP 2018 ödülüne layık görüldü. 

Araştırma Alanları: Yapılandırmacılık, çocukların matematiksel düşünme modellemeleri, kesir bilgisi yapılandırılması, öğretmen eğitimi.

E-posta: tuncz@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 36 25
 
Doç. Dr. Utkun AYDIN

Utkun Aydın ilköğretim ve ortaöğretimini (1986-1997) TED Zonguldak Koleji’nde tamamladıktan sonra lisans derecesini 2002 yılında Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü’nden aldı. Daha sonra, araştırma görevlisi (2003-2004) olarak çalıştığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü’nden tezsiz yüksek lisans derecesini aldı. 2004 yılından itibaren araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü’nden tezli yüksek lisans (2007) ve doktora (2012) derecelerini tamamladı. Bu dönemde, aynı zamanda ODTÜ Teknokent’te çeşitli eğitim şirketlerinde eğitsel tasarımcı olarak görev aldı. Ayrıca ODTÜ ve/veya TÜBİTAK tarafından desteklenen çeşitli bilimsel araştırma projelerinde bursiyer olarak görev aldı. Yüksek lisans ve doktora çalışmaları sırasında Yapısal Eşitlik Modellemesi ve Çok Aşamalı Yapısal Eşitlik Modellemesi tekniklerinde uzmanlaşan Utkun Aydın’ın uluslararası indeksli dergilerde bir çok yayını bulunmaktadır; ODTÜ ve TÜBİTAK’tan Uluslarası Bilimsel Yayınları Teşvik ödülleri almıştır. Kendisi ayrıca çeşitli TÜBİTAK (1001 ve COST) ve BAP (Boğaziçi Üniversitesi) projelerinde araştırmacı ve/veya istatistiksel veri analizi danışmanı olarak görev almaktadır. Matematiksel düşünme, geometrik bilgi, üstbiliş, ve test geliştirme üzerine araştırmalarına devam eden Utkun Aydın, 2014 yılından bu yana International Journal of Education in Mathematics, Science, and Technology dergisinde matematik eğitimi bölüm editörüdür. Kendisi Mart 2014 tarihinden itibaren MEF Üniversitesi'nde çalışmalarını yürütmektedir.

Araştırma Alanları: Matematiksel Düşünme, Geometrik Bilgi, Üstbiliş, Test Geliştirme, Yapısal Eşitlik Modellemesi, Çok Aşamalı Yapısal Eşitlik Modellemesi

E-posta: aydinu@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 36 16
 
Doç. Dr. R. Didem TAYLAN


Dr. Rukiye Didem Taylan Fulbright bursunu kazanarak Teachers’ College, Columbia Üniversitesi’nden matematik eğitimi alanında yüksek lisans derecesi almıştır. Aynı alandaki doktora derecesini ise 2013 yılında University of Missouri’de tamamlamıştır. 2014-2015 yılı içerisinde İstanbul’da bir devlet okulunda Okulda Üniversite projesi kapsamında 5. sınıflarda matematik öğretmenliği yapmış ve aynı zamanda özel bir okulda öğretmenlerle işbirliği içerisinde ders planı geliştirmiştir. Rukiye Didem Taylan araştırmalarında ağırlıklı olarak öğretmen eğitimi, öğretmen fark ediş becerileri ve sınıf içi öğretim konularına odaklanmaktadır. 2016 yılından itibaren Avrupa Matematik Eğitimi Araştırma Kongresi’nde “Matematik Öğretmenliği ve Sınıf İçi Öğretim” konusunda grup liderlerinden biri olarak seçilmiştir.  


E-posta: tayland@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 36 23
 
Ar. Gör. Bengi BİRGİLİ

Bengi Birgili MEF Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü araştırma görevlisidir. 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü’nden Lisans ve 2014 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü’nden Yüksek Lisans derecelerini almıştır. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü’nde doktora çalışmasına devam etmektedir. Yüksek Lisans tezinde çoktan seçmeli ve açık uçlu soruların ayrımsal etkisini üst bilişsel ve duyuşsal boyutlarda araştırmıştır. Okul-Üniversite işbirliğini geliştirmeye yönelik başlatılan Okulda Üniversite Eğitim Modeli üzerine çalışan takımda yer almaktadır. Bu kapsamda 2014 yılından bu yana Sarıyer Ayazağa İlköğretim Okulu’nda iki yıllık öğretmenlik deneyimi elde etmiş, 5. ve 6. sınıf seviyesinde matematik öğretimi gerçekleştirmiştir.


Araştırma Alanları: Öğretim tasarımı, program geliştirme ve değerlendirme, açık uçlu ve çoktan seçmeli sorular, matematik öğretiminde yeni yaklaşımlar.

E-posta: birgilib@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 36 11
  
 
Dr. Caroline FELL KURBAN (Yarı Zamanlı) + CV
 
 Dr. Caroline Fell Kurban MEF Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmede Mükemmellik Uygulama Ve Araştırma (UYGAR) Merkezi Müdürüdür. Dr. Kurban, Türkiye, Avusturya, Taiwan, Japonya, İspanya ve Portekiz’de 20 yılı aşkın öğretmenlik, eğitmenlik ve yöneticilik  deneyimine sahiptir. Jeoloji alanında lisans, İngilizce Öğretmenliği alanında TESOL yüksek lisans  ve Uygulamalı Dilbilim alanında doktora dereceleri bulunan Dr. Kurban, yaşamboyu eğitim felsefesine  derinden bağlılığı paralelinde Teknoloji ve Öğrenim Tasarımı Yüksek Lisans Programı’na devam etmektedir. MEF Üniversitesi’nde Flipped Learning – Tersyüz Öğrenme’nin mimarlarından biri olan Dr. Kurban, öğrenciler için Flipped öğrenici eğitimini geliştirmek, Flipped ders verme konusunda hocaların gelişimine katkı sağlamak ve MEF Üniversitesi’nde Flipped Learning ders tasarımları ve derslerin başarı ile verilmesi ile ilgili kalite garantisi kriterleri oluşturmak konularında çalışmalar yapmaktadır. Haziran 2016 itibarıyla Dr. Fell Kurban Flipped Learning (Tersyüz Öğrenme) Küresel Girişimi’ne asli üye olarak davet edilmiştir.E-posta: kurbanc@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 36 39
 
Prof. Dr. Cengiz ALACACI (Misafir Öğretim Üyesi)
 
 Cengiz Alacacı doktorasını 1998’de matematik eğitimi alanında ABD’de Pittsburgh Üniversitesinden aldı. Pittsburgh Üniversitesindeki Öğrenmeyi Araştırma ve Geliştirme Merkezinde 1 yıl doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştıktan sonra ABD Florida Eyaletindeki Uluslararası Florida Üniversitesine öğretim üyesi olarak atandı.  Bu üniversitede 2005’te doçent ünvanını aldı.  2007’de Bilkent Üniversitesine misafir öğretim üyesi olarak geldi. Burada matematik eğitimi, müfredat geliştirme, ölçme ve değerlendirme üzerine dersler verdi. 2012-2014 arasında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunda Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Dr. Alacacı 2014’ten beri İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde matematik eğitimi profesörü olarak çalışmaktadır.
Dr. Alacacı’nın ilgilendiği araştırma konuları arasında matematik öğretmen eğitimi, matematikte müfredat geliştirme, matematik ders kitapları, matematiksel modelleme ve karşılaştırmalı matematik eğitimi çalışmaları vardır.  Bu konularda araştırma projeleri geliştirmiş ve çalışmalarını Uluslararası Eğitimi Geliştirme Dergisi, Matematiksel Davranış Dergisi, İstatistik Eğitimi Dergisi ve Uluslararası Fen ve Teknoloji Eğitimi Dergisi gibi dergilerde yayınlamıştır.
 
E-posta: cengiz.alacaci@medeniyet.edu.tr 
Telefon: +90 212 395 36 11
 
Dr. İlker ARSLAN (Misafir Öğretim Üyesi) + CV
 
İlker Arslan lisans ve yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü’nde tamamladıktan sonra doktorasını Sabancı Üniversitesi Matematik Bölümü’nde tamamlamıştır. Sonrasında Mimar Sinan Üniversitesi Matematik Bölümü bünyesinde TUBİTAK tarafından destekli "Von Neumann Cebirleri üzerine geometrik sorular" isimli projede yer almıştır. Boğaziçi Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Kemerburgaz Üniversitesi’nde mühendislik, fen ve sosyal bilim fakülteleri öğrencileri için çeşitli matematik dersleri vermiştir. 
 


 

Araştırma alanları: Operatör Teori, Dirac operatörü potansiyeli türevlenebilirliği, Fonksiyonel Analiz ve Olasılık, rasgele permütasyonlar.

E-posta: ilkerarslan@sabanciuniv.edu​
Telefon: +90 212 395 36 11
 
Dr. Öğr. Üyesi  Elif ÇOKER (Misafir Öğretim Üyesi) + CV
 Elif Çoker, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstatistik Bölümü öğretim üyesidir. Lisansını Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü’nden, yüksek lisans ve doktorasını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilimdalı’ndan almıştır. Doktora tez aşamasında Hollanda’da Utrecht University Department of Methodology and Statistics’de Prof. Dr. Joop J. Hox ile Çok düzeyli modeller üzerine çalışmıştır.
Araştırma alanları: Çok düzeyli regresyon modelleri, Çok düzeyli yapısal eşitlik modelleri


E-posta: elif.coker@msgsu.edu.tr​
Telefon: +90 212 395 36 11
 
Dr. Öğr. Üyesi  Özer ÖZTÜRK (Misafir Öğretim Üyesi) + CV
 
 ​

Özer Öztürk lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü'nde almıştır. Mezuniyetinin ardından aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamış ve bu süreçte yüksek lisans derecesini almıştır. TUBITAK ve Polonya Bilimler Akademisi  burslarıyla Polonya Bilimler Akademisi'nin Varşova'daki Matematik Enstitüsü'nde doktorasını tamamlamıştır. 2011 yılından itibaren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Matematik Bölümü'nde çalışmaktadır. 
Araştırma Alanları: Cebirsel Geometri ve Kombinatorik.


E-posta: ozer.ozturk@msgsu.edu.tr​
Telefon: +90 212 395 36 11

 
Mat. Öğrt.  Simge SOHTORİK (Mentör Öğretmen)

Simge Sohtorik lisansını Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü’nden almıştır (2006). Yüksek lisansını ise, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü’nde “İlköğretim 6. Sınıf Matematik Dersinde Sosyal Yapılandırmacı Öğretim Tasarımının Etkililiğini” araştırdığı tez çalışmasını ile tamamlamıştır (2010). 2006 yılından beri çeşitli dershane, etüt merkezi ve İstanbul’un önde gelen okullarında tam zamanlı öğretmen olarak 5., 6., 7. ve 8. sınıf seviyelerinin tümü ile çalışmıştır. Eğitim Teknolojileri Uzmanlığı, Maker, Lions Quest gibi çeşitli alanlarda eğitimlere katılmıştır. SÖS, TÖZOK, EDK, ETK gibi seminer ve çalıştaylarda sunucu ve katılımcı olarak yer almıştır. Birçok uluslararası matematik yarışması, Tübitak proje yarışmalarının yanı sıra Akıl Oyunları, DI gibi ulusal turnuvalara öğrenci hazırlamış ve derece elde etmiştir. Okulda Üniversite Modeli’nin okul ayağında yer alarak aday öğretmenlerle çalışmış, buna eş zamanlı olarak üyesi olduğu BÜMED’in mentörlük programında da gönüllü olarak yer almıştır. E-posta: sohtoriks@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 36 11


 
Mat. Öğrt.  Berna GÜÇLÜCAN (Mentör Öğretmen)


Berna Güçlücan lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü’nde 2005 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini ise, 2008 yılında yine aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Bölümü’nden almıştır. Konusu “Gönüllü Motivasyonu” olan yüksek lisans tezinde, AÇEV’in (Anne Çocuk Eğitimi Vakfı) “İşlevsel Okuryazarlık Programı”nın gönüllü eğitmenleri ile ilgili bir çalışma yapmıştır. Lisans eğitiminin ardından Türkiye’nin önde gelen özel eğitim kurumlarında 5.-8. sınıflarda tam zamanlı Matematik Öğretmenliği görevini sürdürmüştür. Çalıştığı eğitim kurumlarında Matematik ile ilgili çeşitli öğrenci etkinliklerinin organizasyonunda görev almıştır. 2010 yılında ise önde gelen bir yayıncılığın 7.sınıf Matematik kitabı yazarlarından biri olmuştur. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu gibi bir çok sempozyum ve konferansta sunucu ve/veya katılımcı olarak yer almıştır. Bunların yanı sıra sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı olan bir grup öğrenciye, bir STK çatısı altında uzun süre gönüllü matematik dersleri vermiştir.


E-posta: guclucanb@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 36 11

 
Mat. Öğrt.  Semra ŞENTÜRK (Mentör Öğretmen)+ CV


19.03.1984 yılında Bulgaristan’ın İsperih Razgrad şehrinde doğdum. 1989 yılında ailem ile birlikte Türkiye’ye göç ettik. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimimi Tekirdağ’da tamamladım. 2002 yılında üniversite giriş sınavını girdim ve Boğaziçi Üniversitesi Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüne yerleştim. Üniversite eğitimim boyunca, çeşitli projelere katıldım. Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için düzenlenmiş projede öğrenci gelişimlerini takip edebilmek adına Nalan Babür’ün koordinatörlüğündeki projede uygulayıcılık, ve daha sonra da asistanlık yaptım. Bunun yanı sıra TEGV’de gönüllülük, çeşitli özel kurumlarda  ve dershanede birebir öğrenci ile çalıştım. 2006 yılında yaşadığım trafik kazası sonrası okuldan belirli bir süre uzaklaşmak zorunda kaldım. Sağlık problemlerini çözmem ile eğitim hayatıma geri dönüp eksiklerimi tamamlayabildim. Üniversite yılları boyunca kendimi hem akademik hem de sosyal yönde geliştirmeyi amaçladım. Profesyonel kariyerime üniversite mezuniyeti gerçekleşmeden başladım. Bu süreçte tam zamanlı olarak Sarıyer Açı Okulllarında yardımcı matematik öğretmeni olarak başladım. 9-13 yaş aralığındaki çeşitli seviyelerden öğrencilerle çalışıp birebir ya da grup çalışmaları yaptım. Bu okulun bana en büyük katkısı, dersimi daha verimli işleyebilmek adına etkinlik hazırlama ve etkili soru sorma konusunda beni geliştirmesidir. Mezuniyetimi gerçekleştirdikten sonra Ispartakule Işık Okullarında ve Bahçeşehir Vizyon Kolejinde Matematik Öğretmeni olarak çalıştım. Vizyon Kolej ile teknolojiyi eğitimin içine adapte edip derslerime farklı bir bakış açısı getirmeye çalıştım. Değişen toplumu gözlemledikce kendimi farklı alanlarda da geliştirmeyi istedim. Bu yüzden de 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyoloji Bölümüne kayıt oldum. Şu an 3. sınıf öğrencisiyim.  Sosyolojinin benim hem kişisel bakış açımı hem de öğretmenliğimi, analiz yeteneğimi geliştireceği için olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Son olarak çalışma prensibimden bahsetmek istiyorum. Uyumlu, ortak çalışabilen, çevresine saygılı ve paylaşımcı, yaratıcı ve gelişime açık birisiyim. Öğrenciler ile sıcak ve etkili iletişim kurabilmeye, böylece derslerinde eğlenceli bir ortam yaratmaya çalışıyorum. Bundan sonraki kişisel amacım, IB programlarına uygun gelişmeyi ve oyunlaştırmaya dayanarak Matematik eğitimini her seviyedeki öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanabileceği, bireysel gelişimine destek olabilecek internet programları oluşturmayı hedefliyorum.
 
E-posta: senturks@mef.k12.tr 
Telefon: +90 212 395 36 11

 
Mat. Öğrt.  Hüner UYSAL (Mentör Öğretmen)


1970 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünden mezun oldu. 2015-2016 yıllarında Yeditepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi bölümünmde yüksek lisans yaptı.1992-1999 yıllarında Mef Dershanesinde öğretmen olarak çalıştı.1999-2001 yıllarında Özel Dragos okullarında öğretmen olarak çalıştı.2001-2010 yıllarında Özel Efdal İlköğretim okullarında matematik bölüm başkanlığı yaptı.2010-2012 yıllarında Özel Bilfen okullarında öğretmen olarak çalıştı.2012 den itibaren İELEV Özel 125.yıl Ortaokulunda Matematik Bölüm Başkanlığı yaptı. Halen aynı okulda matematik öğretmeni olarak çalışmasına devam etmektedir. 2013 yılından beri Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Kitap İnceleme Komisyon üyeliğine devam etmektedir.2015 yılından beri Kanguru Matematik Yürütme kurulu üyesidir.2012 yılından itibaren Tübitak Ulusal Ortaokul Yarışma eğitmenliği yapmıştır.2013 yılından beri Cahit ARF Matematik Proje Yarışmasının yürütücülüğünü yapmaktadır.Değerler Eğitimi ve Düşünme Becerileri üzerine çalışmalarda bulunmuştur.2018 yılından beri Öğretim Koçluğu yapmaktadır. Öğretmen gelişimi konusunda birçok çalışmalarda bulunmuştur. Eğitim Teknolojileri Uzman sertifika programına katılarak eğitimde teknolojinin kullanımı konusunda birçok çalışmada yer almıştır.2019 yılında KODA Köy Öğretmenleri projesi kapsamında yürütülen Birleştirilmiş Sınıflı Köy Okulları için etkinlik kitabı oluşturma komisyon üyesidir. ERG bünyesinde gerçekleşen farklı platformlarda çalışmalara katılmaktadır. Öğretmenağı değişim elçisidir.2019 daİl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitim Kursuna katılarak Danışmanlık sertifikası almaya hak kazanmıştır.Evli ve bir çocuk annesidir.
 
 
 
Mat. Öğrt.  Seda ÖZALP-UYANIK (Mentör Öğretmen)


Seda Özalp Uyanık lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Bölümünde 2003 yılında tamamlamıştır. 2010 yılında  Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nden Yetişkin Eğitimi Üzerine  yüksek lisans yapmıştır. 2003 yılından beri MEB’na  bağlı olarak çeşitli devlet okullarında ilköğretim sınıf seviyelerinin tümü ile çalışmıştır. Çalıştığı kurumlarda Matematik ile ilgili çeşitli öğrenci etkinliklerinin öncüsü olmuş ve organizasyonlarını yapmıştır. 2017 yılından beri MEF Üniversitesi’nin Okulda Üniversite Modeli kapsamında öğretmen adaylarına mentör öğretmenlik yapmıştır. Öğrencilerinin her yönden yetişmesine katkıda bulunurken mesleki yenilikleri ve değişimleri takip edip uygulayan gelişime açık bir eğitimci vizyonuna sahiptir. Eğitimde İyi Örnekler, İlkbahar Öğretmenler Konferansı, Öğretmeniyle Güzel İstanbul, Matematik Paylaşım Zirvelerinde katılımcı olarak aktif rol almıştır. Öğretmenliği severek yapan, iletişimi kuvvetli, enerjisi yüksek, yeniliklere açık, tutkulu bir eğitimcidir.

 
E-posta: uyaniks@mef.edu.tr 
Telefon: +90 212 395 36 11
 
Dr.  Leyla PARLAR ATEŞ (Misafir Öğretim Üyesi) + CV
 


Leyla Ateş, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü’nden 2010 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Sabancı Üniversitesi Matematik Bölümü’nde tamamlamıştır. Ardından Sabancı Üniversitesi’nde, ‘Sonlu Cisimler ve Uygulamaları’ isimli TÜBİTAK projesi kapsamında, doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. 2018 Güz döneminde, üniversitelerde matematik dersleri vermeye başlamıştır.


Araştırma alanları: Sonlu cisimler üzerinde cebirsel fonksiyon cisimleri, fonksiyon cismi latisleri.
 
E-posta: leylaparlar@gmail.com   
Telefon: +90 212 395 36 11
 
Dr.  Özden ŞENGÜL (Misafir Öğretim Üyesi) + CV
 

Özden Şengül, Boğaziçi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü’nden 2008 yılında mezun olmustur. Yüksek lisansını, Tokyo Üniversitesi Fizik Bölümü’nde Astrofizik alanında tamamlamıştır. Doktorasına, Amerika’nın Georgia State Üniversitesi’nde Fen Eğitimi alanında devam etmiştir. 2018 yılında doktora eğitimini tamamlamıştır. Bahar 2019 döneminde MEF üniversitesi’nde ders vermeye başlamıştır.
Araştırma alanları: Argumentasyon, Epistemik Inanclar, Pedagojik Alan Bilgisi, Fizik Egitimi, Eylem Araştırması (Action Research)
E-posta: osengul1.ga@gmail.com 
Telefon: +90 212 395 36 11


   
Dr.  Duygu UMUTLU (Misafir Öğretim Üyesi) 
 


Dr. Duygu Umutlu lisans eğitimini 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği programında tamamlamıştır. 2008-2012 yılları arasında İstanbul’da bir özel okulda İngilizce öğretmenliği yapmıştır. 2012-2017 yılları arasında ise Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Okulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Teknolojisi programından yükseklisans derecesini aldıktan sonra ise, 2019 yılında ise Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Georgia Üniversitesi'nde "Öğrenme, Dizayn, ve Teknoloji" programında doktorayı tamamlamıştır. İlgi alanları, yenilikçi öğretmen eğitimi, teknolojinin anlamlı öğrenme için kullanımı, FeTEMM eğitimi, ve programlama/kodlama eğitimidir. Dr. Umutlu, farklı üniversitelerde yarı-zamanlı olarak eğitim teknolojisi alanında dersler vermektedir.
 
Araştırma alanları: Yenilikçi öğretmen eğitimi, Teknolojinin anlamlı öğrenme için kullanımı, FeTEMM eğitimi, Programlama/kodlama eğitimi
 
E-posta: umutlu.duygu@gmail.com  
Telefon: +90 212 395 36 11   
Dr.  Kemal AKOĞLU (Misafir Öğretim Üyesi) 
 
Kemal Akoğlu, Şubat 2008'de Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü'nden mezun oldu. Temmuz 2009'da ABD'ye taşınana kadar ortaokul ve lise öğrencilerine matematik dersleri verdi. 2012 sonbaharında Yüksek Lisans eğitimine North Carolina State Universitesinde Matematik Eğitimi alanında başladı. Yüksek lisans çalışması sırasında, Teknolojiyle Matematik Öğretmeye Hazırlanma (PTMT) araştırma projesi için araştırma görevlisi olarak çalıştı. Bu programda çalışmalarını ve tezini tamamladı ve Ağustos 2014'te yüksek lisans derecesini aldı. Tezinde, koşullu olasılıkların öğretilmesinde ve öğrenilmesinde bilişsel sorunların üstesinden gelmede kullanılan yöntemlere odaklandı. Tez danışmanı Dr. Hollylynne S. Lee idi. Yüksek lisans programından mezun olduktan sonra Kemal, doktora çalışmalarına yine NCSU'da devam etti. Doktora çalışmaları sırasında, EMS 472 (Ortaokulda Matematik Konularını Öğretme), EMS / ST 519 (İstatistiksel Düşünmeyi Öğretme ve Öğrenme) dersleri dahil olmak üzere üniversitedeki çeşitli proje ve derslerde araştırma/öğretim görevlisi olarak çalıştı. Görev aldığı araştırma projeleri şunlardı: Teknoloji ile Matematiği Öğretmeye Hazırlama (PTMT), Cebirsel Motivasyon, Katılım ve Başarı Geçitleri (GAMES) ve Veri Araştırmaları Yoluyla İstatistik Öğretimi için ağ bağlantılı MOOC (Networked TSDI MOOC-Ed). Kemal, Aralık 2017'de doktora danışmanı ve mentoru Dr. Hollylynne S. Lee'nin yönetimi altında doktora tezini tamamladı ve savundu. Tez başlığı “Istatistik Öğretiminde Profesyonel Gelişmeyi İncelemek için Çevrimiçi Kurs ve Küçük Öğrenim Topluluklarını Birleştirmek: Fenomenolojik Bir Vaka Çalışması” idi. Doktora derecesini aldıktan sonra Kemal, akademide kariyer yapmak için Türkiye'ye taşındı. Kemal, tezinden birkaç dergi ve konferans makalesi üzerinde çalıştıktan sonra, İstanbul'da çalışmaya başladı; Halen Boğaziçi, Bahçeşehir ve MEF üniversitelerinde çeşitli  lisans ve lisansüstü dersler vermektedir.
 
E-posta: kemalakoglu@gmail.com  
Telefon: +90 212 395 36 11
 
 
Doç. Dr.  Serkan ÖZEL (Misafir Öğretim Üyesi) + CV
 
Doç. Dr. Serkan Özel, Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’nde görev yapmaktadır. Lisans ve yüksek lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi programından almıştır. Doktora eğitimini Texas A&M Üniversitesi’nde Eğitim Psikolojisi Bölümü’nde Eğitim Teknolojileri uzmanlığı ile 2009 yılında tamamlamıştır. Doktora eğitimi sürecinde, Dallas ve Waco Bağımsız Okul Bölgeleri’nde çok sayıda okula ortaokul ve lise öğretmenlerine proje-temelli öğrenme konularında disiplinler arası projeler geliştirilmesi üzerine kişisel gelişim seminerleri vermiştir. Doç. Dr. Özel’in çalışma alanları, matematik öğretimi uygulamaları, teknoloji entegrasyonu ve Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) eğitimi üzerine yoğunlaşmaktadır. Doç. Dr. Özel, eğitim teknolojileri konusunda uzmandır. Özellikle, matematik ve teknolojinin bütünleşik olarak kullanılması için öğretmenlerin ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerin öğretmenlere ulaştırılması konularında çalışmaktadır. Uzmanlık alanındaki çalışmaların yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi’nde birçok komisyonda ve birçok akademik derginin bilim kurullarında aktif olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Matematik Eğitimi Derneği’nin seçilmiş kurucu üyeleri arasındadır. FeTeMM eğitim modelinin Türkiye’de uyumlaştırma çalışmaları yapan grubun da kurucu üyelerindendir.

E-posta: serkanozeltx@gmail.com
Telefon: +90 212 395 36 11
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x