Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Akademik Kadro

Akademik Kadro

Prof. Dr. Zelha TUNÇ PEKKAN + CV

Zelha TUNÇ PEKKAN, lisans derecesini ODTÜ’den, yüksek lisans derecesini Indiana University’den ve doktora derecesini ise University of Georgia’dan almıştır. Doktora sonrası çalışmalarını Amerika’nın en prestijli Bilgisayar Okulu olan, Carnegie Mellon Üniversitesi'nde bilgisayarlı kesir öğretimi üzerine yapmıştır. University of Pittsburgh’da çeşitli lisans ve lisansüstü dersler vermiş, Türkiye’de bir yıl tam zamanlı lise matematik öğretmenliği deneyimi kazanmış, halen Okulda Üniversite modeli çerçevesinde ortaokul matematik öğretmenliği yapmaktadır. Üniversite ile okulları birleştiren birçok araştırma projesi yönetmektedir. 2014-2019 yılları arasında kurucu bölüm başkanı olarak İlköğretim Matematik öğretmenliği bölümünü görev almış, 2016-2022 yılları arasında Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı yapmıştır. Halen MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Senatosu üyesi (2015- ), Öğrenme Bilimleri Master Programı Akademik Koordinatörü (2018- )olarak görevine devam etmektedir. COVID-19 Pandemisi sırasında Mart 2020’de kurduğu MEF Üniversitesi Online Uygulama Okulu aktif çalışmalarına devam etmekte ve yüzlerce öğretmen adayına staj imkanı sağlamaktadır. Bilimsel çalışmalarından dolayı University of Georgia ve Indiana University’den bursun yanısıra çeşitli ödüllere layık görülmüştür. Birçok ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde makalelere sahiptir. NCTM, PME, ICME, TMED, ERME üyesidir. Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı kapsamında Eğitim Bilimleri alanında BAGEP 2018 ödülüne layık görülmüş, 2021-2027 yılları için European Society for Research in Mathematics Education (ERME- Avrupa Matematik Eğitimi Araştırma) derneğinin Southern Europe ülkelerini temsilen asil üyesi olarak seçilmiştir.

Lisans: 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Öğretmenliği, 2000.

Yüksek Lisans:
İndiana Üniversitesi, Ortaöğretim Eğitimi, 2002.


Doktora:
Georgia Üniversitesi, Matematik Eğitimi, 2008.

Doktora Sonrası Araştırma:
Carnegie Mellon Üniversitesi, 2011. 


Araştırma Alanları: Yapılandırmacılık, çocukların matematiksel düşünme modellemeleri, kesir bilgisi yapılandırılması, hizmet öncesi, hizmetiçi öğretmen eğitimi, eylem araştırması, okul-üniversite işbirliği, tersyüz öğrenme. 

E-posta: tuncz@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 36 25
 
Doç. Dr. R. Didem TAYLAN (Bölüm Başkanı ve Dekan Yardımcısı)


Dr. Rukiye Didem Taylan Fulbright bursunu kazanarak Teachers’ College, Columbia Üniversitesi’nden matematik eğitimi alanında yüksek lisans derecesi almıştır. Aynı alandaki doktora derecesini ise 2013 yılında University of Missouri’de tamamlamıştır. 2014-2015 yılı içerisinde İstanbul’da bir devlet okulunda Okulda Üniversite projesi kapsamında 5. sınıflarda matematik öğretmenliği yapmış ve aynı zamanda özel bir okulda öğretmenlerle işbirliği içerisinde ders planı geliştirmiştir. Rukiye Didem Taylan araştırmalarında ağırlıklı olarak öğretmen eğitimi, öğretmen fark ediş becerileri ve sınıf içi öğretim konularına odaklanmaktadır. 2016 yılından itibaren Avrupa Matematik Eğitimi Araştırma Kongresi’nde “Matematik Öğretmenliği ve Sınıf İçi Öğretim” konusunda grup liderlerinden biri olarak seçilmiştir.  Lisans: 
Boğaziçi Üniversitesi, Ortaöğretim Matematik Eğitimi, 2007.

Yüksek Lisans:
Teacher's College Columbia Üniversitesi, Matematik Eğitimi, 2009.

Doktora:
Missouri Üniversitesi, Matematik Eğitimi, 2013.E-posta: tayland@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 36 23
 
Doç. Dr. Utkun AYDIN

Utkun Aydın ilköğretim ve ortaöğretimini (1986-1997) TED Zonguldak Koleji’nde tamamladıktan sonra lisans derecesini 2002 yılında Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü’nden aldı. Daha sonra, araştırma görevlisi (2003-2004) olarak çalıştığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü’nden tezsiz yüksek lisans derecesini aldı. 2004 yılından itibaren araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü’nden tezli yüksek lisans (2007) ve doktora (2012) derecelerini tamamladı. Bu dönemde, aynı zamanda ODTÜ Teknokent’te çeşitli eğitim şirketlerinde eğitsel tasarımcı olarak görev aldı. Ayrıca ODTÜ ve/veya TÜBİTAK tarafından desteklenen çeşitli bilimsel araştırma projelerinde bursiyer olarak görev aldı. Yüksek lisans ve doktora çalışmaları sırasında Yapısal Eşitlik Modellemesi ve Çok Aşamalı Yapısal Eşitlik Modellemesi tekniklerinde uzmanlaşan Utkun Aydın’ın uluslararası indeksli dergilerde bir çok yayını bulunmaktadır; ODTÜ ve TÜBİTAK’tan Uluslarası Bilimsel Yayınları Teşvik ödülleri almıştır. Kendisi ayrıca çeşitli TÜBİTAK (1001 ve COST) ve BAP (Boğaziçi Üniversitesi) projelerinde araştırmacı ve/veya istatistiksel veri analizi danışmanı olarak görev almaktadır. Matematiksel düşünme, geometrik bilgi, üstbiliş, ve test geliştirme üzerine araştırmalarına devam eden Utkun Aydın, 2014 yılından bu yana International Journal of Education in Mathematics, Science, and Technology dergisinde matematik eğitimi bölüm editörüdür. Kendisi Mart 2014 tarihinden itibaren MEF Üniversitesi'nde çalışmalarını yürütmektedir.

Lisans: 
Ankara Üniversitesi, Matematik Bölümü, 2002.

Tezsiz Yüksek Lisans:
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi, 2004.

Yüksek Lisans:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi, 2007.

Doktora:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi, 2012.


Araştırma Alanları: Matematiksel Düşünme, Geometrik Bilgi, Üstbiliş, Test Geliştirme, Yapısal Eşitlik Modellemesi, Çok Aşamalı Yapısal Eşitlik ModellemesiE-posta: aydinu@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 36 16
 
 
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Burak ÖLMEZ  + CV
 


İbrahim Burak ӦLMEZ, lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim Matematik Ӧğretmenliği Bölümü’nden 2011 yılında almıştır. Fulbright bursunu kazanarak, lisansüstü eğitim için 2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiştir. Georgia Üniversitesi’nden matematik eğitimi alanında yüksek lisans derecesini 2014 yılında, doktora derecesini ise 2019 yılında almıştır. Ayrıca, aynı üniversiteden ölçme ve değerlendirme alanında da yüksek lisans derecesi almıştır. Doktora sonrası çalışmaları, Southern California Üniversitesi’nde matematik öğretmenlerinin orantısal düşünme becerilerini interaktif bilgisayar-temelli bir profesyonel gelişim programı kullanarak geliştirmek üzerinedir. 
 Lisans:
Boğaziçi Üniversitesi, İlköğretim Matematik Ӧğretmenliği, 2011
 
Yüksek Lisans:
Georgia Üniversitesi, Matematik Eğitimi, 2014
 
Yüksek Lisans:
Georgia Üniversitesi, Ӧlçme ve Değerlendirme, 2019
 
Doktora:
Georgia Üniversitesi, Matematik Eğitimi, 2019
 
Doktora sonrası Araştırma:
Southern California Üniversitesi, 2020

 
Araştırma Alanları: Ӧlçme ve değerlendirme modellerinin matematik eğitimine uygulamaları; Kesirler; Orantısal ve çarpımsal akıl yürütme; Matematik kaygısı 
 
E-posta: olmezi@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 36 11
  
Ar. Gör. Dr. Bengi BİRGİLİ

Bengi Birgili MEF Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı araştırma görevlisidir. 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü’nden Lisans ve 2014 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü’nden Yüksek Lisans derecelerini almıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü’nde doktorasını tamamlamıştır. Yüksek Lisans tezinde çoktan seçmeli ve açık uçlu soruların ayrımsal etkisini üst bilişsel ve duyuşsal boyutlarda araştırmıştır. Okul-Üniversite işbirliğini geliştirmeye yönelik başlatılan Okulda Üniversite Öğretmen Eğitim Modeli üzerine çalışan ekipte yer almaktadır. Bu kapsamda 2014 yılından bu yana Sarıyer Ayazağa İlköğretim Okulu’nda iki yıllık öğretmenlik deneyimi elde etmiş, 5. ve 6. sınıf seviyesinde matematik öğretimi gerçekleştirmiştir.


Lisans: 
Boğaziçi Üniversitesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, 2011.

Yüksek Lisans:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim, 2014.

Doktora:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretimi, 2022.


Araştırma Alanları: Öğretim tasarımı, program geliştirme ve değerlendirme, açık uçlu ve çoktan seçmeli sorular, matematik öğretiminde yeni yaklaşımlar, tersyüz öğrenme, çoklubiçimli karma yöntem, eğitimsel nörobilim. 

E-posta: birgilib@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 36 11
Ofis: A 317
 
 
Dr. Caroline FELL KURBAN (Yarı Zamanlı) + CV
 


 Dr. Caroline Fell Kurban MEF Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmede Mükemmellik Uygulama Ve Araştırma (UYGAR) Merkezi Müdürüdür. Dr. Kurban, Türkiye, Avusturya, Taiwan, Japonya, İspanya ve Portekiz’de 20 yılı aşkın öğretmenlik, eğitmenlik ve yöneticilik  deneyimine sahiptir. Jeoloji alanında lisans, İngilizce Öğretmenliği alanında TESOL yüksek lisans  ve Uygulamalı Dilbilim alanında doktora dereceleri bulunan Dr. Kurban, yaşamboyu eğitim felsefesine  derinden bağlılığı paralelinde Teknoloji ve Öğrenim Tasarımı Yüksek Lisans Programı’na devam etmektedir. MEF Üniversitesi’nde Flipped Learning – Tersyüz Öğrenme’nin mimarlarından biri olan Dr. Kurban, öğrenciler için Flipped öğrenici eğitimini geliştirmek, Flipped ders verme konusunda hocaların gelişimine katkı sağlamak ve MEF Üniversitesi’nde Flipped Learning ders tasarımları ve derslerin başarı ile verilmesi ile ilgili kalite garantisi kriterleri oluşturmak konularında çalışmalar yapmaktadır. Haziran 2016 itibarıyla Dr. Fell Kurban Flipped Learning (Tersyüz Öğrenme) Küresel Girişimi’ne asli üye olarak davet edilmiştir.

E-posta: kurbanc@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 36 39
 
Dr. Öğr. Üyesi İlker ARSLAN + CV
 
İlker Arslan lisans ve yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü’nde tamamladıktan sonra doktorasını Sabancı Üniversitesi Matematik Bölümü’nde tamamlamıştır. Sonrasında Mimar Sinan Üniversitesi Matematik Bölümü bünyesinde TUBİTAK tarafından destekli "Von Neumann Cebirleri üzerine geometrik sorular" isimli projede yer almıştır. Boğaziçi Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Kemerburgaz Üniversitesi’nde mühendislik, fen ve sosyal bilim fakülteleri öğrencileri için çeşitli matematik dersleri vermiştir. 
 


 


Araştırma alanları: Operatör Teori, Dirac operatörü potansiyeli türevlenebilirliği, Fonksiyonel Analiz ve Olasılık, rasgele permütasyonlar.

E-posta: arslanil@mef.edu​.tr
Telefon: +90 212 395 36 51
Ofis: A518
 
Dr. Öğr. Üyesi  Elif ÇOKER (Misafir Öğretim Üyesi) + CV
 Elif Çoker, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstatistik Bölümü öğretim üyesidir. Lisansını Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü’nden, yüksek lisans ve doktorasını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilimdalı’ndan almıştır. Doktora tez aşamasında Hollanda’da Utrecht University Department of Methodology and Statistics’de Prof. Dr. Joop J. Hox ile Çok düzeyli modeller üzerine çalışmıştır.


Araştırma alanları: Çok düzeyli regresyon modelleri, Çok düzeyli yapısal eşitlik modelleri


E-posta: elif.coker@msgsu.edu.tr​
Telefon: +90 212 395 36 11
 
Dr. Tuğrul ÖZKARACALAR (Misafir Öğretim Üyesi)
 1971 yılında İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünden 2002 yılında mezun oldu. Master'ını da aynı bölümde 2005 yılında tamamladı. Doktorasını ise 2019 yılında Maltepe Üniversitesi Felsefe programından almıştır. Felsefedeki temel yoğunlaşma alanları Etik, Bilim Felsefesi ve Siyaset felsefesidir. 2008 yılından beri Türkiye'deki çeşitli devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde ders vermektedir. Ders verdiği üniversiteler arasında İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, MEF Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi sayılabilir.

 
Mat. Öğrt.  Berna GÜÇLÜCAN (Staj Süpervizörü)


Berna Güçlücan lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü’nü 2005 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini ise, 2008 yılında yine aynı üniversitenin Eğitim Bilimleri Bölümü’nden almıştır. Konusu “Gönüllü Motivasyonu” olan yüksek lisans tezinde, AÇEV’in (Anne Çocuk Eğitimi Vakfı) “İşlevsel Okuryazarlık Programı”nın gönüllü eğitmenleri ile ilgili bir çalışma yapmıştır. Lisans eğitiminin ardından Türkiye’nin önde gelen özel eğitim kurumlarında 5.-8. sınıflarda tam zamanlı Matematik Öğretmenliği görevini sürdürmüştür.  Çalıştığı eğitim kurumlarında Matematik ile ilgili çeşitli öğrenci etkinliklerinin organizasyonunda görev almıştır. 2010 yılında ise önde gelen bir yayıncılığın 7.sınıf Matematik kitabı yazarlarından biri olmuştur. 2013 yılından itibaren MEF Ulus Ortaokulu’nda Matematik Öğretmeni olarak görev almaktadır. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu gibi bir çok sempozyum ve konferansta sunucu ve/veya katılımcı olarak yer almıştır. Bunların yanı sıra sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı olan bir grup öğrenciye, bir STK çatısı altında uzun süre gönüllü matematik dersleri vermiştir.


E-posta: guclucanb@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 36 11
 
Mat. Öğrt.  Hüner UYSAL (Staj Süpervizörü)

Hüner Uysal 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünden mezun oldu. 2015-2016 yıllarında Yeditepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi bölümünde yüksek lisans yaptı. 1992 yılından itibaren özel okullarda  öğretmenlik ve bölüm başkanlığı yaptı. 2012 den itibaren İELEV Özel 125.yıl Ortaokulunda  çalışmaktadır. 2013 yılından beri Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Kitap İnceleme Komisyon üyeliğine devam etmektedir. 2015 yılından beri Kanguru Matematik Yürütme kurulu üyesidir. 2012 yılından itibaren Tübitak Ulusal Ortaokul Yarışma eğitmenliği yapmıştır.2013 yılından beri Cahit ARF Matematik Proje Yarışmasının yürütücülüğünü yapmaktadır. Değerler Eğitimi ve Düşünme Becerileri üzerine çalışmalarda bulunmuştur.2018 yılından beri Öğretim Koçluğu yapmaktadır. Öğretmen gelişimi konusunda birçok çalışmalarda bulunmuştur. Eğitim Teknolojileri Uzman sertifika programına katılarak eğitimde teknolojinin kullanımı konusunda birçok çalışmada yer almıştır.2019 yılında KODA Köy Öğretmenleri projesi kapsamında yürütülen Birleştirilmiş Sınıflı Köy Okulları için etkinlik kitabı oluşturma komisyon üyesidir. ERG bünyesinde gerçekleşen farklı platformlarda çalışmalara katılmaktadır. Öğretmen ağı değişim elçisidir. Kanguru Yönetim Kurulu üyesidir. 2019 da İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitim Kursuna katılarak Danışmanlık sertifikası almaya hak kazanmıştır. Apple Teacher sertifikasına sahiptir.


E-posta: huysal@ielev.k12.tr
Telefon: +90 212 395 36 11
 
Mat. Öğrt.  Seda ÖZALP UYANIK (Staj Süpervizörü)


Seda Özalp Uyanık lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Bölümünde 2003 yılında tamamlamıştır. 2010 yılında  Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nden Yetişkin Eğitimi Üzerine  yüksek lisans yapmıştır. 2003 yılından beri MEB’na  bağlı olarak çeşitli devlet okullarında ilköğretim sınıf seviyelerinin tümü ile çalışmıştır. Çalıştığı kurumlarda Matematik ile ilgili çeşitli öğrenci etkinliklerinin öncüsü olmuş ve organizasyonlarını yapmıştır. 2017 yılından beri MEF Üniversitesi’nin Okulda Üniversite Modeli kapsamında öğretmen adaylarına mentör öğretmenlik yapmıştır. Öğrencilerinin her yönden yetişmesine katkıda bulunurken mesleki yenilikleri ve değişimleri takip edip uygulayan gelişime açık bir eğitimci vizyonuna sahiptir. Eğitimde İyi Örnekler, İlkbahar Öğretmenler Konferansı, Öğretmeniyle Güzel İstanbul, Matematik Paylaşım Zirvelerinde katılımcı olarak aktif rol almıştır. Öğretmenliği severek yapan, iletişimi kuvvetli, enerjisi yüksek, yeniliklere açık, tutkulu bir eğitimcidir.

 

E-posta: uyaniks@mef.edu.tr 
Telefon: +90 212 395 36 11
 
Dr.  Leyla PARLAR ATEŞ (Misafir Öğretim Üyesi) + CV
 


Leyla Ateş, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü’nden 2010 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Sabancı Üniversitesi Matematik Bölümü’nde tamamlamıştır. Ardından Sabancı Üniversitesi’nde, ‘Sonlu Cisimler ve Uygulamaları’ isimli TÜBİTAK projesi kapsamında, doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. 2018 Güz döneminde, üniversitelerde matematik dersleri vermeye başlamıştır.


Araştırma alanları: Sonlu cisimler üzerinde cebirsel fonksiyon cisimleri, fonksiyon cismi latisleri.
 
E-posta: leylaparlar@gmail.com   
Telefon: +90 212 395 36 11


 
   
Dr.  Duygu UMUTLU (Misafir Öğretim Üyesi) 
 


Dr. Duygu Umutlu lisans eğitimini 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği programında tamamlamıştır. 2008-2012 yılları arasında İstanbul’da bir özel okulda İngilizce öğretmenliği yapmıştır. 2012-2017 yılları arasında ise Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Okulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Teknolojisi programından yükseklisans derecesini aldıktan sonra ise, 2019 yılında ise Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Georgia Üniversitesi'nde "Öğrenme, Dizayn, ve Teknoloji" programında doktorayı tamamlamıştır. İlgi alanları, yenilikçi öğretmen eğitimi, teknolojinin anlamlı öğrenme için kullanımı, FeTEMM eğitimi, ve programlama/kodlama eğitimidir. Dr. Umutlu, farklı üniversitelerde yarı-zamanlı olarak eğitim teknolojisi alanında dersler vermektedir.
 


Araştırma alanları: Yenilikçi öğretmen eğitimi, Teknolojinin anlamlı öğrenme için kullanımı, FeTEMM eğitimi, Programlama/kodlama eğitimi
 
E-posta: umutlu.duygu@gmail.com  
Telefon: +90 212 395 36 11   
Dr.  Kemal AKOĞLU (Misafir Öğretim Üyesi) 
 
Kemal Akoğlu, Şubat 2008'de Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü'nden mezun oldu. Temmuz 2009'da ABD'ye taşınana kadar ortaokul ve lise öğrencilerine matematik dersleri verdi. 2012 sonbaharında Yüksek Lisans eğitimine North Carolina State Universitesinde Matematik Eğitimi alanında başladı. Yüksek lisans çalışması sırasında, Teknolojiyle Matematik Öğretmeye Hazırlanma (PTMT) araştırma projesi için araştırma görevlisi olarak çalıştı. Bu programda çalışmalarını ve tezini tamamladı ve Ağustos 2014'te yüksek lisans derecesini aldı. Tezinde, koşullu olasılıkların öğretilmesinde ve öğrenilmesinde bilişsel sorunların üstesinden gelmede kullanılan yöntemlere odaklandı. Tez danışmanı Dr. Hollylynne S. Lee idi. Yüksek lisans programından mezun olduktan sonra Kemal, doktora çalışmalarına yine NCSU'da devam etti. Doktora çalışmaları sırasında, EMS 472 (Ortaokulda Matematik Konularını Öğretme), EMS / ST 519 (İstatistiksel Düşünmeyi Öğretme ve Öğrenme) dersleri dahil olmak üzere üniversitedeki çeşitli proje ve derslerde araştırma/öğretim görevlisi olarak çalıştı. Görev aldığı araştırma projeleri şunlardı: Teknoloji ile Matematiği Öğretmeye Hazırlama (PTMT), Cebirsel Motivasyon, Katılım ve Başarı Geçitleri (GAMES) ve Veri Araştırmaları Yoluyla İstatistik Öğretimi için ağ bağlantılı MOOC (Networked TSDI MOOC-Ed). Kemal, Aralık 2017'de doktora danışmanı ve mentoru Dr. Hollylynne S. Lee'nin yönetimi altında doktora tezini tamamladı ve savundu. Tez başlığı “Istatistik Öğretiminde Profesyonel Gelişmeyi İncelemek için Çevrimiçi Kurs ve Küçük Öğrenim Topluluklarını Birleştirmek: Fenomenolojik Bir Vaka Çalışması” idi. Doktora derecesini aldıktan sonra Kemal, akademide kariyer yapmak için Türkiye'ye taşındı. Kemal, tezinden birkaç dergi ve konferans makalesi üzerinde çalıştıktan sonra, İstanbul'da çalışmaya başladı; Halen Boğaziçi, Bahçeşehir ve MEF üniversitelerinde çeşitli  lisans ve lisansüstü dersler vermektedir.
 
E-posta: kemalakoglu@gmail.com  
Telefon: +90 212 395 36 11
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x